Information om Visa vägen och vårt arbetssätt

Publicerad 16.9.2019
Uppdaterad 27.2.2020

Visa vägen är en försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning för vuxna som vill förändra sin arbetssituation.

Site by Strax