Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du stöd i din framtidsplanering? 

Visa vägen vill nå dig och andra vuxna som funderar på eller har beslutat sig för att ändra sin nuvarande arbetssituation. Hos oss kan du få information och tips om att söka nytt jobb eller börja studera. Genom oss får du också tillgång till andra myndigheter och övriga instanser som erbjuder vägledning för studier och arbete på Åland. Tanken är att verksamheten ska fungera som en väg in, en sluss, som hjälper dig vidare. På så vis ska du slippa kontakta många olika organisationer för att hitta rätt väg vidare i karriären. 

Hos Visa vägen kan du också få ett neutralt och professionellt stöd i den här beslutsprocessen. Vad du kommer fram till beror på dig själv, lösningen är alltid individuell. Resultatet kanske blir att du tar dig an nya arbetsuppgifter, byter jobb eller börjar studera eller så kanske du hittar nya sätt att förbättra din nuvarande arbetssituation. Vi utgår från dina värderingar, intressen, kompetenser och egenskaper och hoppas att du, med vårt stöd, lättare ska hitta en ny och meningsfull riktning i arbetslivet. Kanske du hittar en ny väg som du inte skulle ha upptäckt på egen hand?!

Skapa struktur och sätta relevanta mål

Karriärvägledning handlar om processer där du lär dig mer om dig själv, om arbetsmarknad och utbildning. Det kan också handla om att göra upp en strategi för framtiden. Utgående från vad just du behöver handlar processerna i stort om att blicka inåt men även utåt mot omvärlden och troligtvis också mot framtiden. Utgångspunkten är att du har svaren inom dig. Det är således du själv som gör det stora jobbet. Vi stöttar och finns där genom processerna. Vi hoppas att våra samtal och de vägledningsverktyg vi använder ska få dig att se nya vägar och komma till beslut.

I karriärvägledningen ingår bland annat:

 • Diskussioner och analyser där du får ökad självinsikt och lär dig mer om dig själv och vad du kan.
 • Tips om olika arbetsområden som skulle passa dig, hur du bäst söker arbete, det vill säga formulerar CV och personliga brev, agerar på en anställningsintervju.
 • Information om utbildningar du skulle kunna behöva och vara intresserad av och vad som krävs för att bli antagen.
 • Genom ökad självinsikt och samtal om behov och önskvärda mål samt en omvärldsbevakning är det möjligt att lägga upp en strategi för din framtid. 

Karriärvägledningen vill ge dig en bättre beredskap att:

 • Identifiera och formulera dina behov, mål, intressen, kunskaper och förutsättningar
 • Se nya möjligheter till att förverkliga dina drömmar och idéer och tillgodose dina behov
 • Söka information och få kunskap om utbildningar och arbetsmarknad
 • Göra ett urval av relevanta åtgärder
 • Kunna ta ansvar för din egen lärandeprocess och karriärutveckling

Vill du boka ett vägledningssamtal?

Om du inte hittar den information du söker här på visavagen.ax är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett karriärvägledande samtal

Inför ditt samtal

Ta gärna hjälp av frågeställningarna nedan för att förbereda dig inför ditt vägledningssamtal:

 • NU: Hur ser din nuvarande situation ut i fråga om arbete, tidigare studier, intressen etc?
 • NU: Finns det något som begränsar dig eller är viktigt att ta hänsyn till?
 • VILL: Hur önskar du att din situation såg ut? Vilket är ditt mål?
 • HUR: Hur ska du nå ditt mål?

Du får gärna skriva ner din berättelse och skicka den till oss innan samtalet. 

Till samtalet kan också vara bra att ta med:

 • Betyg från tidigare studier
 • Arbetsintyg 
 • Exempel på personliga brev du har skrivit då du sökt arbete samt ditt CV.
Publicerad 12.6.2019
Uppdaterad 31.1.2022

Site by Strax