Arbetsmarknadsbarometern 2019

ÅSUB presenterade i juni 2019 den årliga arbetsmarknadsbarometern som visar efterfrågan på arbetskraft för olika yrkesgrupper, utbildningsområden och branscher under den närmsta året. Rapporten omfattar både de privata och offentliga arbetsgivarsektorerna och ger en övergripande bild av de förändringar som sker på den åländska arbetsmarknaden på kort sikt.

De mest efterfrågade yrkesgrupperna på Åland under ett år framåt är servicepersonal, försäljare och butiksinnehavare samt vård- och omsorgspersonal. Därtill är det svårt att rekrytera och råder brist på arbetskraft i en stort spektrum av branscher, bl.a. servitörer, kockar och annan kökspersonal,  IT-specialister, tekniskt yrkeskunnig personal och försäljningspersonal. Samma situation verkar även råda om specialsakkunniga inom barnomsorg, drifts- och nätverkstekniker, jurister, förvaltnings- och sektionschefer, poliser, vård och omsorgspersonal, handledare/vårdare med inriktning funktionshinder, assistenter, barnskötare och barnträdgårdslärare, äldreomsorgsledare, social-/familjearbetare samt närvårdare.

Arbetsmarknadsbarometern utges årligen av ÅSUB på uppdrag av AMS samt Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering. På ÅSUB:s egen hemsida kan du läsa mera.

Publicerad 29.7.2019
Uppdaterad 31.7.2019

Visa vägen är en försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning för vuxna som vill förändra sin arbetssituation.

Site by Strax