Bidrag möjliggjorde vägledningsprojekt för alla vuxna ålänningar

Det har inte alltid funnits en vägledningsservice för alla.  Projektet Vägledning på Åland skapades med hjälp av EU-finansiering, efter att man kartlagt ett ökat behov av denna typ av tjänst. Man ville skapa en likvärdig tillgång till vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildning, arbetsplats eller livssituation. På landskapsregeringens hemsida kan du läsa om bidraget från socialfonden som möjliggjorde att vi nu prövar försöksverksamheten Visa vägen. 

Läs hela artikeln på Ålands Landskapsregeringens hemsida

 

Publicerad 6.5.2020
Uppdaterad 6.5.2020

Site by Strax