Grundvux på Åland

Grundvux

Är du över 18 år och därmed har passerat läropliktsåldern och behöver få ett avgångsbetyg från grundskolan för att kunna studera vidare? Grundvux är för dig!

Grundvux är en helt ny utbildningsform för dig som saknar avgångsbetyg från grundskolan. Utbildningen består av tre delar: läs- och skrivkunnighetsskedet (årskurs 1-3 i lågstadiet), inledningsskedet årskurs 4-6 i lågstadiet) och slutskedet (årskurs 7-9 i högstadiet). Slutskedet motsvarar högstadiet och det startar i höst på Ålands folkhögskola. Under studietiden får du läsa de ämnen som behövs för att få ett avgångsbetyg från grundskolan.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen behöver de studerande kunna svenska på A2 nivå. En individuell studieplan görs upp av den som ordnar utbildningen där tidigare kunskaper bedömts och tillgodoräknas och studietid är mellan 1 och 2 år.

För att anmäla sig till den nya utbildningsformen kontaktar man någon av följande: sin grundskolas elevhandledare, ansvarig tjänsteman i hemkommunen, eller om man har en kontaktperson på AMS eller Visa Vägen.

SKOLSTART Måndag 25.10.2021

För mera information kontakta

Visa Vägen https://www.visavagen.ax/kontakta-oss

Ålands folkhögskola https://www.folkis.ax/utbildning/grundvux/

Publicerad 19.4.2021
Uppdaterad 19.4.2021

Site by Strax