Visa vägen fortsätter i AMS regi

Lagtinget klubbade 2. tilläggsbudget för år 2021 den 7 juni 2021. I budgeten fick AMS ett tilläggsanslag om 30 000 euro. Anslaget kan användas bland annat för att stärka vägledningen inom AMS. Med stärkt vägledning avses ökad tillgänglighet till vägledning både för AMS kunder och vuxna ålänningar.

I klartext handlar det om att AMS tar över ansvaret för Visa vägen från och med 1.7.2021. 
 
Tomas Lundberg
Myndighetschef
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Publicerad 14.6.2021
Uppdaterad 20.10.2021

Site by Strax