Visa vägen startar chatt

Visa vägen startar chatt

I januari 2020 kommer det bli möjligt att chatta med en studie- och yrkesvägledare via vår hemsida www.visavagen.ax. Tjänsten kommer att vara bemannad under såväl kvällstid som vissa timmar under helgerna, samt delvis under kontorstid på vardagarna. Chatten är ett försök som inledningsvis kommer att pågå under tre månader för att öka tillgängligheten till information om studier, yrkesliv och arbete. Väl mött på chatten!

Publicerad 20.12.2019
Uppdaterad 20.12.2019

Visa vägen är en försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning för vuxna som vill förändra sin arbetssituation.

Site by Strax