Om karriärvägledning

Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor lära om sig själva så att de i sin tur kan utveckla sin karriärkompetens. Men vad menar vi här på Visa vägen när vi pratar om karriär? Och vad är egentligen karriärvägledning?

Vår definition av karriärvägledning

Karriär är ett begrepp som har fått en bredare innebörd i vägledningssammanhang.Tidigare tolkade de flesta karriär som en klättring uppåt på karriärstegen, men idag ses karriär inte längre som en hierarkisk process utan som en beskrivning av en persons väg genom arbetslivet. En karriärväg handlar därför inte alltid om en strävan efter att nå den högsta positionen. Det är heller inte ett begrepp för ett fåtal utan något som gäller för alla.

När vi använder ordet karriär utgår vi därför från dina egna erfarenheter och de beslut som du tagit kring studier, arbete och andra avgörande livshändelser. Genom karriärvägledning vill vi hjälpa dig att hitta in på den väg som karriärmässigt är bäst för dig. Det vill säga där arbetet känns meningsfullt och du mår bra.

Målet är ett arbetsliv där du kan:

  • ta tillvara dina kompetenser
  • känna motivation och glädje
  • bidra med det du är bra på. 

Olika karriärstilar

Det finns många exempel på olika karriärstilar och karriäralternativ. Var känner du igen dig?

  • Du vill bli befordrad uppåt på samma arbetsplats eller på en ny arbetsplats eller i en helt ny bransch.
  • Du vill bli en specialist och fördjupa dig och arbeta länge inom ett och samma område på samma arbetsplats eller på en ny arbetsplats.
  • Du vill utvecklas utgående från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och bredda din kompetens inom ett och samma område på samma arbetsplats eller på en ny arbetsplats.
  • Du vill utvecklas och lära nytt inom helt andra områden än var du arbetat tidigare.

Behöver du vägledning för att komma vidare? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

Publicerad 12.6.2019
Uppdaterad 13.10.2021

Site by Strax