Om oss

Visa vägen erbjuder vägledning till utbildning och arbete för dig som är vuxen och bor på Åland. Hit kan du vända dig oavsett tidigare erfarenhet av arbete eller studier. Vi erbjuder kostnadsfri information, samtal och rådgivning kring studier och jobb för att du ska ha ett gott beslutsunderlag då du gör dina val gällande framtiden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Ålands landskapsregering finansierar denna försöksverksamhet med start hösten 2019. Visa vägen är den naturliga fortsättningen på det ESF-finansierade projektet Vägledning på Åland. Dess syfte var att utveckla samarbetet mellan landskapets befintliga vägledningstjänster och finna en lösning för att fånga upp gruppen vuxna i arbetslivet med behov av karriärvägledning.

Du kan få hjälp att:

hitta information om utbildningar och yrken

  • få information om regler för behörighet och betyg
  • få tips och råd om vad du ska tänka på i ditt personliga brev, i din CV och hur du ska förbereda dig inför en anställningsintervju
  • klargöra din situation just nu, vad du vill göra och varför
  • göra en inventering av dina arbetserfarenheter och kompetenser
  • upptäcka fler valmöjligheter, vad kan du göra
  • upprätta en handlingsplan för nytt arbete eller studier.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig

Behöver du vägledning?

Du når oss i första hand via den här webbplatsen genom att fylla i kontaktformuläret

Givetvis är du välkommen in till vårt kontor på Storagatan 8 i Mariehamn. För längre samtal behöver du boka en tid via vårt kontaktformulär. För kortare frågor eller för att boka en tid är du välkommen in under våra öppettider.

Du kan också ringa oss på telefon 018-25442 eller via Landskapsregeringens växel 018-25000.

Publicerad 12.6.2019
Uppdaterad 18.6.2020

Visa vägen är en försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning för vuxna som vill förändra sin arbetssituation.

Site by Strax