Om oss

Visa vägen erbjuder vägledning till utbildning och arbete för dig som är vuxen och bor på Åland. Hit kan du vända dig oberoende av tidigare erfarenhet av arbete eller studier och oavsett om du har arbete, är mellan två jobb, är arbetslös eller kanske vårdledig. Vi erbjuder kostnadsfria samtal, information och rådgivning kring studier och jobb. Vårt mål är att du ska få ett gott beslutsunderlag då du gör dina framtidsval. Vi har självklart tystnadsplikt.

Ålands landskapsregering/Utbildningsbyrån har finansierat denna försöksverksamhet som startade hösten 2019. Visa vägen är den naturliga fortsättningen på det ESF-finansierade projektet Vägledning på Åland. Dess syfte var att utveckla samarbetet mellan landskapets befintliga vägledningstjänster och finna en lösning för att fånga upp gruppen vuxna i arbetslivet med behov av karriärvägledning. Försöksverksamheten har resulterat i att AMS från hösten 2021 kommer att erbjuda Visa vägens service.

Du kan få hjälp med att:

  • klargöra din situation just nu, vad du vill göra och varför
  • upptäcka fler valmöjligheter, vad kan du göra
  • hitta information om utbildningar som skulle kunna passa dig och din situation
  • få information om hur du tar reda på regler för behörighet och betyg
  • göra en inventering av dina arbetserfarenheter och kompetenser
  • få tips och råd om vad du ska tänka på i ditt personliga brev, i din CV och hur du ska förbereda dig inför en anställningsintervju
  • upprätta en handlingsplan för nytt arbete eller studier.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Behöver du vägledning?

Välkommen att ta kontakt med Visa vägen!

Publicerad 12.6.2019
Uppdaterad 31.1.2022

Site by Strax