Om oss

Visa vägen erbjuder vägledning till utbildning och arbete till dig som är vuxen och bor på Åland. Hit kan du vända dig oavsett tidigare erfarenhet av arbete eller studier. Vi erbjuder kostnadsfritt information, samtal och rådgivning kring studier och jobb för att du ska ha ett gott beslutsunderlag då du gör dina val gällande framtiden.

Ålands landskapsregeringen finansierar denna försöksverksamhet med start hösten 2019. Visa vägen är den naturliga fortsättningen på det ESF-finaniserade projektet Vägledning på Åland. Dess syfte var att utveckla samarbetet mellan landskapets befintliga vägledningstjänster och finna en lösning för att fånga upp gruppen vuxna i arbetslivet med behov av karriärvägledning.

Du kan få hjälp att:

  • hitta information om utbildningar och yrken
  • utreda och klargöra din situation just nu, vad du vill göra och varför?
  • göra en inventering av dina kompetenser och färdigheter
  • upptäcka fler valmöjligheter
  • få information om regler för behörighet och betyg
  • få information om studieekonomi
  • få information om personliga brev, CV och anställningsintervjuer
  • upprätta en handlingsplan för nytt arbete eller studier

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig

Behöver du vägledning?

Du når oss i första hand här via vår webbplats visavagen.ax. Här har vi samlat en del information kring arbete och utbildning som kan vara till nytta för dig.  

Givetvis är du också välkommen att ta kontakt direkt med Visa vägen! Om du har kortare frågor kan du besöka vårt kontor på Storagatan 8 i Mariehamn, men för längre samtal rekommenderar vi alltid att du bokar en tid:

Fyll i vårt kontaktformulär för att boka en tid

Publicerad 12.6.2019
Uppdaterad 11.3.2020

Visa vägen är en försöksverksamhet vid Ålands landskapsregering. Vi erbjuder karriärvägledning för vuxna som vill förändra sin arbetssituation.

Site by Strax